Ροή εργασιών εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος

blog-

Ροή εργασιών εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος

Ροή εργασιών εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος

Εργασία 1: Προκαταρκτική αξιολόγηση και προγραμματισμός

 • Έρευνα για τα φωτοβολταϊκά συστήματα και οφέλη #Research
  • Διαβάστε άρθρα και παρακολουθήστε βίντεο
  • Συμβουλευτείτε επαγγελματίες
 • Καθορίστε τον προϋπολογισμό για το έργο #BudgetPlanning
  • Υπολογίστε τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια
  • Κατανομή κεφαλαίων για διάφορα στάδια του έργου
 • Αξιολογήστε την καταλληλότητα της ιδιοκτησίας #SiteAssessment
  • Ελέγξτε για επαρκή έκθεση στο ηλιακό φως
  • Αξιολογήστε την κατάσταση της οροφής και την ικανότητα φόρτωσης

Εργασία 2: Σχεδιασμός και Προμήθεια

 • Σχεδιάστε τη διάταξη του φωτοβολταϊκού συστήματος #SystemDesign
  • Προσδιορίστε τη βέλτιστη θέση για πάνελ
  • Αποφασίστε για τον αριθμό και τον προσανατολισμό των πάνελ
 • Επιλέξτε και αγοράστε τον απαραίτητο εξοπλισμό #Procurement
  • Ηλιακούς συλλέκτες
  • Αντιστροφέας
  • Εξοπλισμός τοποθέτησης και καλωδίωσης
 • Εξασφαλίστε τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις #RegulatoryCompliance
  • Αίτηση για τοπική οικοδομική άδεια
  • Υποβολή σχεδίων στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας

Εργασία 3: Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία

 • Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών #Installation
  • Ασφαλίστε τις βάσεις
  • Στερεώστε τους ηλιακούς συλλέκτες
  • Εγκαταστήστε το μετατροπέα
 • Ρυθμίστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις #ElectricalSetup
  • Συνδέστε τους ηλιακούς συλλέκτες στον μετατροπέα
  • Συνδέστε το μετατροπέα στο ηλεκτρικό σύστημα
 • Δοκιμάστε το σύστημα και την προμήθεια για χρήση #Commissioning
  • Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα παράγει ρεύμα
  • Παρακολουθήστε το σύστημα για τυχόν προβλήματα ή αναποτελεσματικότητα

Εργασία 4: Συντήρηση και παρακολούθηση

 • Καθαρίζετε τακτικά τους ηλιακούς συλλέκτες #Maintenance
  • Ελέγξτε για σκόνη ή υπολείμματα στα πάνελ
  • Καθαρίστε τα πάνελ με ένα μαλακό πανί και ήπιο απορρυπαντικό
 • Παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος #Monitoring
  • Χρησιμοποιήστε ένα σύστημα παρακολούθησης για την παρακολούθηση της παραγωγής ενέργειας
  • Ελέγξτε για τυχόν ξαφνικές πτώσεις στην παραγωγή ενέργειας
 • Προγραμματίστε ετήσιες επιθεωρήσεις #AnnualInspection
  • Προσλάβετε έναν επαγγελματία για τη διεξαγωγή ενδελεχούς ελέγχου
  • Αντιμετωπίστε εγκαίρως τυχόν εντοπισμένα ζητήματα ή ανησυχίες

.

Comment ( 1 )

Give a Reply

Πληροφορίες Ροή εργασιών εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος - Φωτοβολταϊκά-Fotovoltaika.gr,Φωτοβολταϊκά Φωτοβολταϊκά-Fotovoltaika.gr

Πληροφορίες Ροή εργασιών εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος - Φωτοβολταϊκά-Fotovoltaika.gr

Πληροφορίες Φωτοβολταϊκά Φωτοβολταϊκά-Fotovoltaika.gr