Αξιολόγηση Ηλιακής Απόδοσης

Αξιολόγηση Ηλιακής Απόδοσης

Αξιολόγηση Ηλιακής Απόδοσης :

Η αξιολόγηση του λόγου απόδοσης λαμβάνει υπόψη πραγματικούς μετεωρολογικούς δείκτες όπως η ηλιακή ακτινοβολία, η θερμοκρασία και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες (χιόνι, σκόνη, πάγος) που επηρεάζουν τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Οι μειώσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω αστοχιών ή συντήρησης αποτελούν επίσης παράγοντα στην αξιολόγηση.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ;

Η αξιολόγηση του λόγου απόδοσης δείχνει πόσο ακριβή παράγει η φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση, καθώς και πόσο ενεργειακά αποδοτική και αξιόπιστη είναι η εγκατάστασή σας. Με βάση την αξιολόγηση, μπορείτε να προσδιορίσετε το πραγματικό δυναμικό της φωτοβολταϊκής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και να βρείτε κρυφές αστοχίες συστήματος για να αποκτήσετε σχετικές πληροφορίες και να μεγιστοποιήσετε τα ενεργειακά/οικονομικά οφέλη. Η αξιολόγηση της αναλογίας απόδοσης των ηλιακών φωτοβολταϊκών σάς επιτρέπει να συγκρίνετε την παραγωγή ενέργειας του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής σας με άλλες εγκαταστάσεις ή να παρακολουθείτε τη λειτουργία του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αξιολόγηση Ηλιακής Απόδοσης
Αξιολόγηση Ηλιακής Απόδοσης

H AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Συγκρίνει την αναλογική παραγωγή με μετρήσεις από ποτενσιόμετρα σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Οι δύο τιμές ταιριάζουν ιδανικά. Με βάση τα αποτελέσματα σύγκρισης, μπορούμε να προσδιορίσουμε εάν η φωτοβολταϊκή μονάδα λειτουργεί όπως αναμένεται ή εάν το σύστημα παρακολούθησης δεν εφαρμόζεται σωστά.

 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

  Οι ειδικοί πραγματοποιούν αξιολογήσεις του χώρου, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης της ηλιακής εισόδου, της αξιολόγησης των επιπτώσεων του περιβάλλοντος περιβάλλοντος, του εντοπισμού πηγών μόλυνσης και της αξιολόγησης της καταλληλότητας του εδάφους.

 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΟΦΕΛΩΝ

  Μια απλή αξιολόγηση ειδικών χρησιμοποιώντας τυπικές φωτοβολταϊκές μονάδες και συντελεστές μείωσης της ενεργειακής απόδοσης που σχετίζονται με το σύστημα. Οι λεπτομερείς αξιολογήσεις εμπειρογνωμόνων μας καλύπτουν επενδυτικές αποφάσεις και τραπεζική ικανότητα. Παρέχει τρέχουσες ανασκοπήσεις απόδοσης ενέργειας φωτοβολταϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και ανάλυση της βασικής αιτίας των μειωμένων ενεργειακών αποδόσεων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ;

Οι επενδυτές πρέπει να κατανοήσουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και συνθήκες του χώρου προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την παραγωγή του ηλιακού σταθμού. Μια ανάλυση ηλιακής τοποθεσίας περιλαμβάνει την αξιολόγηση της καταλληλότητας της τοποθεσίας, της ηλιακής διείσδυσης, των παραγόντων σκίασης και άλλων μεταβλητών.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ;

Οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας σε ηλιακούς σταθμούς απαιτούν σωστή αξιολόγηση της καταλληλότητας της τοποθεσίας για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του έργου. Η αξιολόγηση τοποθεσίας αξιολογεί τις γεωγραφικές συνθήκες και προστατεύει την επένδυσή σας παρέχοντας μια αξιολόγηση οφελών ανεξάρτητη από εργολάβους ή προμηθευτές προϊόντων. Η εκτέλεση μετρήσεων ηλιακής ακτινοβολίας σε αξιολογήσεις τοποθεσίας μπορεί επίσης να βελτιώσει την ακρίβεια των μελετών οφέλους.

ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ

  Οι μετρήσεις βασίζονται σε εξαιρετικά αξιόπιστες τεχνικές μοντελοποίησης που χρησιμοποιούν πληροφορίες για την νεφοκάλυψη, τους υδρατμούς στον αέρα, τα ίχνη αερίων και την περιεκτικότητα σε αεροζόλ στην ατμόσφαιρα. Θα αξιολογηθούν επίσης η ηλιακή διείσδυση και τα φαινόμενα σκίασης.

 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Οι ειδικοί εξετάζουν τον αντίκτυπο της περιοχής γύρω από το εργοστάσιο ηλιακής ενέργειας. Αυτό περιλαμβάνει βλάστηση, πρόσβαση εργοταξίου σε εργοτάξια εκφόρτωσης, αποθήκευσης ή κατασκευής, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραμμές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που διασυνδέονται με το δίκτυο και γενική γεωλογική καταλληλότητα.

 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

  Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την απόδοση των κυττάρων στα ηλιακά πάνελ, όπως το κλίμα, η ομίχλη, η βροχή, το χιόνι, το υψόμετρο και η βιομηχανική ατμοσφαιρική ρύπανση. Αξιολογούνται συγκεκριμένα περιβάλλοντα, γύρω βιομηχανικές εγκαταστάσεις, υποδομές και άλλες συνθήκες που μπορεί να απαιτούν πιο συχνό καθαρισμό της μονάδας.

 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

  Αξιολογείται ο κίνδυνος διάβρωσης και πλημμύρας κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων και καταστροφών και προσδιορίζουμε τις υδρογεωλογικές συνθήκες των ηλιακών σταθμών. Η αξιολόγησή χρησιμοποιεί παραμέτρους όπως η μορφολογία, οι συνθήκες του εδάφους και η κάλυψη γης. Εκτελούνται γεωτεχνικές μελέτες εδάφους για την εύρεση κατάλληλων λύσεων για θεμέλια δομοστοιχειωτών δομών στήριξης.

 

Give a Reply

Πληροφορίες Αξιολόγηση Ηλιακής Απόδοσης - Φωτοβολταϊκά-Fotovoltaika.gr,Φωτοβολταϊκά Φωτοβολταϊκά-Fotovoltaika.gr

Πληροφορίες Αξιολόγηση Ηλιακής Απόδοσης - Φωτοβολταϊκά-Fotovoltaika.gr

Πληροφορίες Φωτοβολταϊκά Φωτοβολταϊκά-Fotovoltaika.gr